Slovensko 1.mája 2014 oslávi 10. výročie vstupu do EÚ. Pri tejto príležitosti  bude Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s ďalšími národnými a medzinárodnými partnermi organizovať viaceré podujatia. 

CED mal na oslavách v Bratislave spoločný infostánok s programom Európa pre občanov\"\"

všetky sprievodné podujatia nájdete na http://www.10rokov.eu/