V rámci medziodborovej časti programu Kreatívna Európa sa podporuje:

kvalitná žurnalistika, pluralita médií a mediálne vzdelávanie,
inovatívne projekty využívajúce digitálne technológie a interdisciplinárnu spoluprácu v rámci Kreatívneho inovačného laboratória (CIL).
Okrem toho sa v rámci medziodborovej časti vyhlasujú prípravné výzvy zamerané na nové trendy alebo tematické výzvy zamerané na niektoré priority programu.

PREHĽAD VÝZIEV TU