Správa o stave slovenskej audiovízie 2022

Správa o stave slovenskej audiovízie 2021
Správa o stave slovenskej audiovízie 2020
Správa o stave slovenskej audiovízie 2019
Správa o stave slovenskej audiovízie 2018
Správa o stave slovenskej audiovízie 2017
Správa o stave slovenskej audiovízie 2016
Správa o stave slovenskej audiovízie 2015
Správa o stave slovenskej audiovízie 2014
Správa o stave slovenskej audiovízie 2013
Správa o stave slovenskej audiovízie 2012
Správa o stave slovenskej audiovízie 2011
Správa o stave slovenskej audiovízie 2010
Správa o stave slovenskej audiovízie 2009
Správa o stave slovenskej audiovízie 2008
Správa o stave slovenskej audiovízie 2007
Správa o stave slovenskej audiovízie 2006
Správa o stave slovenskej audiovízie 2005
Správa o stave slovenskej audiovízie 2004
Správa o stave slovenskej audiovízie 2003

Report on the Slovak Audiovisual Situation 2022

Report on the Slovak Audiovisual Situation 2021
Report on the Slovak Audiovisual Situation 2020
Report on the Slovak Audiovisual Situation 2019
Report on the Slovak Audiovisual Situation 2018
Report on the Slovak Audiovisual Situation 2017
Report on the Slovak Audiovisual Situation 2016
Report on the Slovak Audiovisual Situation 2015
Report on the Slovak Audiovisual Situation 2014
Report on the Slovak Audiovisual Situation 2013
Report on the Slovak Audiovisual Situation 2012
Report on the Slovak Audiovisual Situation 2011
Report on the Slovak Audiovisual Situation 2010
Report on the Slovak Audiovisual Situation 2009
Report on the Slovak Audiovisual Situation 2008
Report on the Slovak Audiovisual Situation 2007
Report on the Slovak Audiovisual Situation 2006
Report on the Slovak Audiovisual Situation 2005
Report on the Slovak Audiovisual Situation 2004
Report on the Slovak Audiovisual Situation 2003