Program Kultúra poskytuje podporu širokému spektru subjektov: organizátorom kultúrnych podujatí, vydavateľom, vzdelávacím inštitúciám alebo verejnej správe. Žiadateľmi môžu byť aj subjekty z audiovizuálnej oblasti, pokiaľ ich projekty nemajú výlučne audiovizuálny obsah. Patria sem napríklad subjekty pôsobiace v oblasti:

vizuálneho umenia,
divadelného umenia,
hudby,
literatúry,
architektúry,
kultúrneho dedičstva,
módy,
remesiel.