Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Európa a kultúra

http://www.asoulforeurope.eu

Kultúrna politika

http://www.culturalpolicies.net

Digitálne kultúrne dedičstvo

http://www.michael-culture.org/sk/home

Kultúra v Afrike

http://www.arterialnetwork.org

Európske štipendiá a stáže

www.eurodesk.sk

MEDIA
Databáza európskych filmov
Link na MEDIA film database
Databáza filmov podporených z programu MEDIA
Link na MEDIA Films database Katalánsko
Databáza filmov cinando.com
Link na filmovú databázu Cinando

Slovenský filmový ústav

Audiovizuálny fond

Adresár slovenských subjektov v audiovízii
Link na Audiovizuálne informačné centrum
Informácie o európskom filme
Link na Cineuropa
makingofeuropa.net
Link na európske filmy v štádiu výroby
Európske audiovizuálne observatórium
European Film Promotion (EFP)
Link na sieť pre propagáciu európskych filmov
Europa Cinemas
Link na sieť kín európskeho filmu
ASEF
Link na Asia Europe Foundation
Film New Europe

Siete podporené z EÚ

Dedičstvo

Association of Significant Cemeteries in Europe | www.significantcemeteries.org

ERIH -European Route of Industrial Heritage | www.erih.net

Europa Nostra | www.europanostra.org

European Castles Institute | www.deutsche-burgen.org

Performatívne umenie- okrem hudby

Circostrada network | www.circostrada.org

Contemporary Dance Trust / Aerowaves | www.theplace.org.uk

RESEO – European Network for Opera and Dance Education | www.reseo.org 

IETM | www.ietm.org 

Hudba

European Music Office | www.emo.org

Association européenne des Conservatoires | www.aecinfo.org

Donne in Musica (Women in Music) | www.donneinmusica.org

Europa Cantat | www.europeanchoralassociation.org

Europe Jazz Network | www.europejazz.net

European Early Music Network | www.rema-eemn.net

European Federation of National Youth Orchestras | www.efnyo.org

European Music Council | www.emc-imc.org

European Music School Union | www.musicschoolunion.eu

European Union of Music Competitions for Youth | www.emcy.org

International Association of Music Information Centres | www.iamic.net

Jeunesses Musicales International | www.jmi.net

Múzeá a kultúrne centrá

Art Directors Club of Europe | www.adceurope.org

EUNIC | www.eunic-brussels.eu

International Council of Museum – ICOM | www.icom.museum

Res Artis | www.resartis.org

Trans Europe Halles | www.teh.net

European Network of Cultural Centres | www.encc.eu

Network of European Museum Organisation | www.ne-mo.org

Viacsektorové

Banlieues d’Europe | www.banlieues-europe.com

Culture Action Europe | www.cultureactioneurope.org

ENCATC | www.encatc.org

European Festival Association | www.efa-aef.eu

European Institute of Cultural Routes | www.culture-routes.lu

European League of Institutes of the Arts | www.elia-artschools.org

Eurozine | www.eurozine.com

Les Rencontres | www.lesrencontres.eu

Michael Culture | www.minervaeurope.org

On the Move | www.on-the-move.org

Pépinières européennes pour jeunes artistes | www.art4eu.net

Res Artis | www.resartis.org

Trans Europe Halles | www.teh.net

Iné

European Forum for Architectural Policies | www.efap-fepa.eu

European Writers‘ congress | www.european-writers-congress.org

Federation of European Film Director | www.filmdirectors.eu

HALMA | www.halma-network.eu