webová stránka agentúry tu

Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru je od roku 2006 katalyzátorom projektov v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže, športu, audiovizuálneho sektora, kultúry, občianstva a humanitárnej pomoci. V mene Európskej komisie sa EACEA snaží podporovať inovácie v týchto oblastiach, vždy v duchu cezhraničnej spolupráce a vzájomného rešpektu.

Sme projektoví manažéri, sprostredkovatelia výmeny poznatkov a podporovatelia európskych projektov, ktoré spájajú ľudí s kultúrami. Stručne povedané, sme EACEA.

V agentúre EACEA sa realizujú politiky Európskej komisie prostredníctvom riadenia financovania európskych projektov, ktoré majú vplyv na európskych občanov. Vzdelávacie, kultúrne, občianske a mládežnícke projekty vytvárajú podmienky pre budúcnosť.

Programy sú medzinárodné, prostredníctvom programov financovania dostávajú ľuia v celej Európe a vo svete príležitosť: spolupracovať na spoločných projektoch,
rozšíriť svoje profesionálne a osobné siete a dozvedieť sa o európskej kultúrnej rozmanitosti, objavovať svoje práva a povinnosti ako občania, rozvíjať svoje odborné zručnosti a odborné znalosti

Brožúra EACEA

Nová generácia programov financovania agentúry EACEA na obdobie 2021 – 2027 bude:

Tieto programy budú vychádzať z úspechu ich predchodcov (Erasmus+, Kreatívna Európa, Európsky zbor solidarity a Európa pre občanov).

Viac informácií o týchto programoch nájdete na portáli Európskej komisie pre financovanie a predkladanie ponúk (F&TP). Všetky nadchádzajúce výzvy na predkladanie návrhov sa tam uverejnia.

Informácie o hľadaní a uchádzaní sa o možnosti financovania nájdete na našej webovej stránke Ako získať grant

Potenciálni žiadatelia môžu tiež nahliadnuť do online príručky F&TP, ktorá obsahuje užitočné informácie o registrácii vašej organizácie a príprave vašej žiadosti.