Program MEDIA podporuje organizácie pôsobiace v oblasti filmu, televízie a nových médií a ponúka financovanie, vzdelávanie a vytváranie sietí pre:

producentov,
vývojárov hier,
distribútorov,
obchodných zástupcov,
organizátorov vzdelávacích programov pre audiovizuálnych profesionálov,
organizátorov festivalov, trhov a iných aktivít pre audiovizuálnych profesionálov,
platformy VOD,
organizácie pôsobiace v oblasti filmového vzdelávania,
prevádzkovateľov kín.