webová stránka Európskej komisie tu 

Európska komisia je výkonným orgánom EÚ a zastupuje záujmy Únie ako celku (t. j. nie záujmy jednotlivých štátov).
Výrazom Komisia sa zvykne označovať kolégium komisárov, ako aj samotná inštitúcia. Hlavné sídlo Komisie sa nachádza v Bruseli (Belgicko), niektoré jej útvary však majú sídlo v Luxemburgu. Komisia má svoje úrady, tzv. zastúpenia, vo všetkých členských štátoch EÚ.

Oficiálna stránka programu Kreatívna Európa

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku