Program Kreatívna Európa, ktorého rozpočet sa v porovnaní s rokmi 2014-2020 a sumou 1,4 miliardy eur takmer zdvojnásobí, by mal do kultúrnych a kreatívnych odvetví investovať v rokoch 2021-2027 približne 2,5 miliardy eur. Nový program podporuje kultúru a zároveň jej pomáha pozviechať sa z následkov pandémie ochorenia COVID-19. Okrem navýšenia rozpočtu sa poslancom počas vyjednávaní o konečnej podobe programu so zástupcami členských štátov v Rade EÚ podarilo presadiť, aby bol na témy v oblasti inklúzie a rovnosti žien a mužov kladený väčší dôraz. Zákonodarcovia tiež zaistili osobitnú podporu pre súčasnú a živú hudbu, ktoré patria medzi pandémiou najvýraznejšie zasiahnuté odvetvia, a vyššiu mieru spolufinancovania malých projektov zo strany EÚ.
„Pri tvorbe novej generácie tohto programu sa pamätalo na dva dôležité ciele: po prvé, ochrana, rozvoj a podpora európskej spolupráce v oblasti kultúrnej rozmanitosti a dedičstva; po druhé, zvýšenie konkurencieschopnosti a ekonomického potenciálu kultúrnych a kreatívnych odvetví, najmä audiovizuálneho sektora. Toto je obzvlášť dôležité kvôli katastrofálnym účinkom pandémie. Parlament tvrdo pracoval a bojoval za posilnenie a vylepšenie programu. Teraz nastal čas, aby aj členské štáty vynaložili konkrétne úsilie na podporu obnovy tohto odvetvia,“ vyhlásil spravodajca Massimiliano Smeriglio (S&D, IT).
„V európskych kultúrnych a kreatívnych odvetviach pôsobí približne 3,8% Európanov. Tento sektor však stále čelí problémom – napríklad konkurencii veľkých komerčných produkcií či veľmi roztrieštenému nadnárodnému kultúrnemu trhu. Súčasné obmedzenia majú dramatický vplyv na kultúrne spoločenstvá v EÚ, ktoré potrebujú našu pomoc viac ako kedykoľvek predtým. Tento výrazne lepšie financovaný program je ocenením prínosu kultúry pre náš európsky spôsob života a je prvým krokom v snahe pomôcť jej čeliť výzvam globalizácie a digitalizácie,“ vyhlásila predsedníčka Výboru EP pre kultúru a vzdelávanie Sabine Verheyen (EPP, DE).
Podpora z medzisektorovej oblasti programu Kreatívna Európa (Crossectoral Strand) bude po prvýkrát určená aj pre sektor spravodajských médií, na podporu mediálnej gramotnosti, pluralizmu, slobody tlače a kvalitnej žurnalistiky. Médiá by sa tiež mohli uchádzať o podporu určenú na zvládanie výziev spojených s digitalizáciou.