Kontakt

Korešpondenčná adresa
Creative Europe Desk Slovensko
Grösslingová 32, 811 09 Bratislava

Adresa pre osobné stretnutie
Grösslingová 43 (oproti budove SFÚ)
1. poschodie , 811 09 Bratislava

media

Kontakty MEDIA

Tel.: +421 2 5263 6935
media@cedslovakia.eu

Vladimír Štric
Vedúci kancelárie CED
Tel.: +421 907 702 091
vladimir.stric@cedslovakia.eu

Veronika Paštéková
Koordinátorka
veronika.pastekova@cedslovakia.eu

kul-túra

Kontakty Kultúra

kultura@cedslovakia.eu

Zuzana Pastirčák Duchová
Koordinátorka
Tel.: +421 907 467 598
zuzana.duchova@cedslovakia.eu

Natália Derner Urblíková
Koordinátorka
Tel.: +421 917 600 472
natalia.urblikova@cedslovakia.eu