VÝZVA: Výberová podpora kinodistribúcie EACEA/23/2014
DÁTUM UZÁVIERKY: 4. december 2014
SPOLOČNOSŤ: Film Europe
PROJEKT: 1001 Gram (r. B. Hamer, NO/DE, 2014)
SUMA: 3 000 EUR