Medzinárodný festival krátkych filmov Naoussa je festivalom digitálnej kinematografie s ambíciou stať sa najdôležitejším festivalom digitálnych filmov v Severovýchodnej Európe.

11. ročník sa uskutoční od 24. do 28. septembra 2014 v gréckom meste Naoussa.

Uzávierka prihlasovania filmov:
15. apríl 2014

Prihláška, štatút a viac informácií

Kontakt:
Email