(1957-1986. Umenie od úpadku modernizmu po vzostup globalizácie prostredníctvom organizácie l’Internationale)

Koordinátor: Moderna galerija (Slovinsko) 

Spoluorganizátori: Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (Belgicko), Spoločnosť Júliusa Kollera (Slovensko), Museu d’Art Contemporani de Barcelona (Španielsko), Stedelijk Van Abbemuseum Eindhoven (Holandsko)

 

Popis projektu: L’Internationale predstavuje meno novej inštitúcie, ktorá spája päť európskych múzeí a archívov. Zámerom je dlhodobá spolupráca založená na kolektívnom užívaní svojich zbierok a archívov. Jedným z cieľov je posunúť tradičných majstrov v odbore rozprávania príbehov novým smerom a skúmať lokálne špecifiká. V priestore globálnych medzinárodných asociácií, ktoré sa venujú súčasnému umeniu navrhuje L’internationale spoluprácu medzi múzeami zameranými na históriu.

Zakladajúcimi členmi L’Internationale sú Moderna galerija, Ljubljana; the Július Koller Society, Bratislava; the Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA), Barcelona a the Van Abbemuseum, Eindhoven; neskôr sa pridalo Museum van Hedendaagse Kunst, Antwerpen (MuHKA). Každá z inštitúcií sa zaoberala rôznymi formami lokálneho poznania a skúseností ohľadom umenia, ktoré bolo riadené politickými či umeleckými centrami. Iniciatíva si kladie za cieľ spájať príbehy v nových rizomatických súvislostiach a prehodnotiť internacionalizmus a lokálne a nájsť citlivejšie spôsoby vnímania umenia a jeho vzťahu k spoločnosti.

Konkrétnym cieľom L’Internationale je vyvinúť spoločnú platformu a metodológie prezentácie, vzdelávania a výskumu v oblasti múzejníctva, archívov, publikácií a konzervácií. Plánom je nadviazať dlhodobú spoluprácu s cieľom nahradiť inštitucionálny spektákel zmyslom pre prítomnosť.

Výška grantu: 200 000 €

Web o projekte: internacionala.mg-lj.si/home