Virtuálna realita je najinovatívnejšie médium dnešných dní. Samotné rozprávanie príbehu prechádza evolučným procesom, priestorová narácia vyžaduje klasické zručnosti, ale aj nové prístupy, nakoľko vzťah medzi rozprávačom a divákom sa mení. Čo musí autor priniesť, aby stvoril hodnotný, obhájiteľný príbeh pre 360° sféru?Pre koho je tréning určený?

– spisovatelia/scenáristi, tvorcovia virtuálnej reality, dizajnéri videohier, tvorcovia 360° filmov, kreatívni producenti a VR nadšenci

 

V roku 2017 sa uskutočnil prvý ročník xR Creators‘ Lab Application a zaznamenal úspech. Podujatia sa zúčastnili tvorcovia z 22 krajín a okrem platformy pre networking sa podarilo vyvinúť 7 prototypov pre 360° a VR diel, z nich tri sú na ceste k realizácii.  
VR Creators’ Lab je 5-dňový tréning pod vedením expertov, zameriava sa na tvorbu obsahu, či výpovede a praktickú produkciu a postprodukciu. Program pozostáva z definovania kľúčových pojmov, prípadových štúdií a praktických workshopov (design thinking sessions and content development). Počas tréningu si prakticky vyskúšate CG VR a 360° nakrúcanie. 
 
K dispozícii posledné dve miesta!!

Termín a miesto:

23. – 27. 7. 2018, Mníchov / NemeckoUzávierka prihlasovania:

Už bola, ale majú dve miesta, takže ASAPPodujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.Prihláška
Viac informácií

Kontakt:

Email