1. mája 2024 oslávi Slovensko 20. výročie svojho členstva v Európskej únii. Pri tejto príležitosti posielame súhrn toho, čo všetko členstvo v EÚ Slovensku prinieslo.

Audiovizuálny materiál EK:

Stránka EK k výročiu vstupu desiatich členských krajín:

Správa NBS o ekonomických výhodách členstva, vychádza z nej, že členstvo v EÚ prináša ekonomické výhody v hodnote nového auta pre štvorčlennú rodinu každých päť rokov:

Všetky podporené projekty z eurofondov + Plán obnovy:

Slovensko oslavuje 20 rokov od vstupu do EÚ

 1. mája 2004 sa Slovensko stalo členskou krajinou Európskej únie.

 

„So vstupom Slovenska do Európskej únie sa mi navždy budú spájať silné a nezabudnuteľné pocity. V prvom rade sme súčasťou historickej udalosti, pretože rozšírením únie v roku 2004 sa prekonalo dovtedajšie rozdelenie Európy. Ja sám som kedysi – ako bratislavský študent, so železnou oponou takpovediac pod oknami – o tom iba sníval.  Zároveň pociťujem hrdosť a zadosťučinenie. Pamätám si, keď nás partneri z V4 predbehli pri vstupe do NATO – akoby nám mávali z odchádzajúcej zaoceánskej lode. No zabrali sme, to expresné úsilie prinieslo želaný výsledok a ľudia na Slovensku ho nakoniec spečatili úspešným referendom. No a do tretice, na naše členstvo v EÚ sa nabalili ďalšie dve rozhodnutia strategického významu – a to vstup Slovenska do Schengenu a prijatie spoločnej meny euro, ktorou platíme ako jediná krajina V4.  To všetko nás jednoznačne posunulo na cestu k vyššej životnej úrovni. Ekonomika Slovenska narástla za posledných 20 rokov o enormných 80%. A sedíme za spoločným stolom, sme plnohodnotným členom európskej rodiny a spolurozhodujeme o smerovaní Európy,” povedal výkonný podpredseda Európskej komisie pre Európsku zelenú dohodu, medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič.

 

Podľa prieskumu Eurobarometra z decembra minulého roka, s budúcnosťou našej krajiny mimo EÚ nesúhlasilo 7 z 10 opýtaných Slovákov a Sloveniek. Európska únia pre 64 % obyvateľov Slovenska reprezentuje predovšetkým slobodu cestovať, študovať a pracovať kdekoľvek v EÚ. Únia pre našincov zosobňuje najviac hodnotu mieru, nasledujú ľudské práva a demokracia.

 

„Pred 20 rokmi občania Slovenska jasne vyjadrili túžbu byť súčasťou slobodnej a demokratickej Európy. Prihlásili sa k spoločným hodnotám založeným na rešpekte k ľudskej dôstojnosti, právnemu štátu, solidarite, rovnosti a ľudským právam. Hoci bola naša cesta do Európskej únie náročná, Únia stála pri nás a 1. mája 2004 sa stala naším spoločným domovom. Slovensko je zodpovedným partnerom, ktorý má vďaka členstvu v Európskej únii silnejší hlas vo svete. Dnešný deň je príležitosťou ohliadnuť sa za našimi úspechmi, ale tiež dôvodom na reflexiu a príležitosťou na posilnenie spoločných väzieb. Nech sú pre nás ďalšie roky aj naďalej obdobím spolupráce, rozvoja a pevného ukotvenia v zjednotenej Európe,“ vyjdaril sa v tejto súvislosti vedúci Zastúpenia Euróspkej komisie na Slovensku Vladimír Šucha.

 

V roku 2004 sa Európska únia rozrástla o desať nových členských krajín. Tu je 10 zaujímavostí o EÚ, ktorými sa vďaka členstvu môže pýšiť aj Slovensko:

 1. EÚ má najvyššiu priemernú dĺžku života na svete. Priemerná dĺžka života v EÚ je 78 rokov, čo je o 5 rokov viac ako svetový priemer.
 2. V EÚ sa nachádza najviac svetových dedičstiev UNESCO. V EÚ sa nachádza viac ako 500 lokalít svetového dedičstva UNESCO, čo je viac ako v ktorejkoľvek inej časti sveta.
 3. EÚ je jedinou oblasťou na svete, kde majú všetky krajiny bezplatné alebo lacné vysoké školské vzdelávanie. Vďaka tomu je EÚ domovom niektorých z najlepších univerzít na svete.
 4. EÚ má najvyššiu mieru recyklácie komunálneho odpadu na svete. Krajiny EÚ recyklujú v priemere 48,9 % svojho odpadu, v roku 2022 sa na SK zrecyklovalo cez 49% komunálneho odpadu
 5. EÚ je najväčší svetový darca humanitárnej pomoci. EÚ a jej členské štáty každý rok poskytujú viac humanitárnej pomoci ako ktorákoľvek iná krajina alebo región na svete.
 6. EÚ má vlastnú vesmírnu agentúru. Volá sa Európska vesmírna agentúra (ESA) a je zodpovedná za niektoré z najpôsobivejších vesmírnych misií, aké boli kedy uskutočnené, vrátane sondy Rosetta a vesmírneho teleskopu Gaia.
 7. EÚ je lídrom v oblasti boja proti zmene klímy. EÚ sa zaviazala do roku 2050 dosiahnuť klimatickú neutralitu.
 8. Európske hlavné mesto kultúry: TKaždý rok EÚ vyberie dve mestá, ktoré sa na rok stanú centrami kultúry. V troku 2013 to boli Košice a v roku 2026 dostane tento titul Trenčín. Tieto mestá hosťujú sériu kultúrnych podujatí, ktoré propagujú ich jedinečnú kultúru a dedičstvo. Košice boli Európskym hlavným mestom kultúry v roku 2013.
 9. Cena Európskej únie za literatúru: Táto cena sa udeľuje každý rok za vynikajúce literárne diela napísané v ktoromkoľvek z oficiálnych jazykov EÚ. Slovenskí autori sa môžu uchádzať o cenu a zdieľať svoje príbehy so čitateľmi z celej Európy.
 10. Sieť Natura 2000: Táto sieť chránených oblastí pokrýva viac ako 18 % územia EÚ a chráni biotopy a druhy, ktoré sú ohrozené vyhynutím. Na Slovensku sa nachádza viac ako 600 chránených území Natura 2000.