V roku 2014 nesú titul Európske hlavné mesto kultúry 2 mestá: švédske mesto Umeå  a lotyšská Riga.

\"\"

Umeå je mladistvé mesto s bohatým výberom kultúrnych aktivít a miest pre zábavu, zároveň je i miestom s krásnou prírodou. Mesto Umeå považuje úlohu kultúry za jednu z priorít pri plánovaní mesta už  niekoľko desaročí vo viere, že kultúra pripieva ku kreatívnej spoločenskej klíme.
Sila mesta Umeå´ spočíva v chuti, zvedavosti a veľkej motivácii jej obyvateľov skúšať nové veci a nezávisieť len na tradícii. Možno tu nájsť slobodné kreatívne prostredie a mnohé kultúrne aktvity vysokej úrovne. trdia o sebe, že radi prijímajú nové výzvy, neboja sa riskovať či chodiť po tenkom ľade.

\"\"

V roku 2014 Umeå očakáva prílev mnohých návštevníkov a sľubuje tú naljepšiu starostlivosť i špecifickú atmosféru.

kalendár udalostí a aktivít v Umeå

webová stránka 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

\"\"

 • hlavným mesto Lotyšska so vznikom datujúcim sa v roku 1201
 • najväčšie mesto v Pobaltí
 •  domov pre 700 000 ľudí
 • leží pri ústí rieky Daugavy
 • je križovatkou obchodu a trhu medzi východom a západom
 • je mestom inšpirácie
\"\"

 Ciele:

 • Prezentovať kreativitu a inovatívny prístup s dôrazom na to, že sú t kľúčové katalyzáory pri kultúrnom rozvoji a pri zlepšovaní kultúrnych procesov
 • ukazovať diverzitu európskej kultúry a podporovať interkultúrny dialóg, prezentovať rozvoj kvality, novej komunikačnej úrovne;
 • prezentovať dialóg a porozumenie medzi kultúrami a národmi, prezentovať roôznorodosť spoločenských a občianskych názorov a multikulturalizmus a tým obohocovať európsky priestor;
 • zdôrazňovať potrebu prehlbovania konceptu rozvoja mesta v administratívnom kontexte, dopĺňajuc ho o kultúrny rozmer a podčiarkujúc fakt, že kreatívny rozvoj a aktivity sú signifikantými faktormi určujúcimi kvalitu života a udržateľnosť miest;
 • zdôrazniť prepojenia medzi kultúrnymi, vzdelávacími a ekonomickými sektorm s dôrazom na kreatívnu ekonomiku

program udalostí v Rige

webová stránka