V tomto roku sú Európskymi hlavnými mestami kultúry cyperské mesto Pafos a dánsky Aarhus. Obidve mestá sa plánujú venovať otázkam kultúry a súčasných socio-ekonomických výziev miest. Centrálnym mottom EHMK Aarhus je „Rethink“ – premýšľať, nanovo definovať. Dáni si kladú za cieľ ukázať, ako umenie a kultúra môže zmeniť naše zaužívané formy fungovania a prinášať nové riešenia problémov. Oba otváracie ceremoniály sa konali v januári 2017 a mestá sa tešia na vašu návštevu!