Na jeseň sme sa zúčastnili konferencie „Re-value, Conference on rethinking the value of arts and culture“, venovanej téme Európskych hlavných miest kultúry.

\"\"

Jednou zo súčastí EHMK je aj medzinárodná univerzitná sieť Európskych hlavných miest kultúry (UNeCC), ktorá vznikla v roku 2006 v Pécsi v Maďarsku. Vytvorenie siete UNeECC vychádza z myšlienky, že pre univerzity a inštitúcie vyššieho vzdelávania je prospešné spojiť sa so značkou EHMK, čo následne vedie k stimulácii nových foriem akademickej a inštitucionálnej spolupráce. UNeCC poukazuje na dôležitú úlohu univerzít v procese kreovania Európskych hlavných miest kultúry a zároveň podporuje spoluprácu medzi univerzitami so zámerom rozvíjať a pretvárať regionálnu pozíciu univerzít s cieľom vytvoriť nové aktivity pre spoluprácu medzi mestami a ich univerzitami.

\"\"

\"\"

Početné prednášky a diskusie na tému hodnotenia kultúry a hodnoty kultúry, kde spíkri predstavili rôzne metodologické prístupy hodnotenia úspešnosti a dopadu Európskych hlavných miest kultúry na lokálnej, regionálnej ale aj medzinárodnej úrovni, dopĺňali zaujímavé scenérie mesta:

\"\"

Venovali sme sa tiež novým prístupom k umeniu a kultúre a ich využitiu v regenerácii miest, vplyv kultúry a umenia na zdravie spoločnosti, využitie dizajnu v prospech znevýhodnených skupín obyvateľstva a pod.

\"\"

\"\"

Miestne múzeum ARoS, ktoré patrí k najväčším múzeám moderného a súčasného umenia v Európe. Prístavba Rainbow Panorama od Olafura Eliassona:

\"\"

\"\"

\"\"

Stihli sme aj stretnutie so zástupcom kultúrneho centra Godsbanen – Madsom Hagbard, ktorý nás previedol priestormi Godsbanenu, ktoré bolo prerobené z bývalej železničnej stanice na centrum súčasnej kultúry a umeleckej produkcie, ktoré je zároveň príkladom otvorenej spolupráce medzi umeleckými, kultúrnymi, sociálnymi a zároveň mestskými štruktúrami, podporované aj zo zdrojov EHMK. Návšteva tohto centra nám priblížila možnosti fungovania kultúrneho centra v zahraničí, nové možnosti spolupráce a inšpirácie pre slovenské kultúrne organizácie do budúcnosti.

\"\"

Foto: Natália Derner Urblíková