V tomto roku sú Európskymi hlavnými mestami kultúry hlavné mesto Malty Valetta a holandský región Leeuwarden-Fryslân Obidve mestá sa plánujú venovať otázkam kultúry a otvorenosti pre súčasnú spoločnosť. Valetta patrí k známym historickým dominantám, Leeuwarden stavil na koncept rozvoja regiónu, ktorý sa nachádza mimo bežných turistických trajektórií. Mestá sa tešia na vašu návštevu!

 

\"\"