Európske hlavné mestá kultúry v Chorvátsku a Írsku
Írsky Galway má ako hlavné motto mesta pre rok 2020 je „Malé mestá, veľké nápady“. Program Galway 2020 má zahŕňať všetky aspekty kultúry – od športu, cez umenie, film, divadlo, digitál, tanec, architektúru, jedlo… jednoducho pre každého niečo. Očakáva sa, že v meste sa v tomto roku uskutoční viac ako 1200 rôznych kultúrnych podujatí. Hlavným cieľom je najmä integrovať deti a mladých ľudí do 18 rokov, ktorí majú mať príležitosť zažiť a zúčastňovať sa kultúry prostredníctvom série rôznych zaujímavých udalostí, workshopov a predstavení. Veľký dôraz sa bude klásť najmä na digitálne projekty, keďže Galway má ambíciu stať sa tiež Digitálnym európskym hlavným mestom kultúry 2020.
https://galway2020.ie/
Mottom Rijeky pre rok 2020 je „Prístav rozmanitosti“. Cieľom je vybudovať z Rijeky mesto kultúry a kreativity pre Európu a pre budúcnosť. Program mesta má obohatiť európsku kultúrnu rozmanitosť, oslavovať medzinárodné kultúrne vzťahy, podporovať multikulturalizmus, vytvárať priestor pre stretnutia Európanov z rôznych krajín a tiež podporovať pocit európskeho občianstva.
https://rijeka2020.eu/
\"\"