Európske hlavné mestá kultúry a ich perspektívy v čase pandémie

Mestá Rijeka, Galway, Nový Sad, Temešvár a Elefsina spája spoločný titul Európske hlavné mesto kultúry a zároveň pandémia koronavírusu. Každé jedno z týchto miest výrazne zasiahla momentálna situácia, čo sa následne odrazilo na celkovom priebehu aktivít. Rijeka a Galway boli pandémiou zasiahnuté snáď najviac, vzhľadom na to, že ešte len v rozbehu museli pozastaviť takmer všetky svoje plánované aktivity. Aj preto Európska komisia ešte v auguste 2020 navrhla predĺžiť trvanie projektu do 30.apríla 2021, vzhľadom na to, že im nebolo umožnené implementovať množstvo aktivít a zúročiť tak niekolkoročnú prípravu, ktorá predchádzala tomuto projektu.

Mestám Temešvár, Elefsina a Nový Sad, ktoré získali titul EHMK 2021 priniesla pandémia počas roka 2020 roka vysokú mieru neistoty takmer vo všetkých oblastiach príprav, či už hovoríme o finančnej perspektíve projektov ako aj celkovom zabezepčení projektu. V čase keď sa všetky prípravy mali zintenzívňovať a zrýchlovať, nastal presný opak. Lockdown, cestovné obmedzenia, znižovanie počtu návštevníkov na jednotlivých podujatiach v prípade predchádzajúcich EHMK až po celkové rušenie kultúrnych akcií výrazne spomalili prípravné práce až európska komisia rozhodla o posunutí jednotlivých titulov.

Rok 2021 bude bez Európskeho hlavného mesta kultúry. Titul EHMK Nový Sad bol presunutý na rok 2022 a v prípade miest Temešvár a Elefsina sa titul presunul na rok 2023. Ak to situácia umožní rok 2022 nám teda prinesie 3 tituly EHMK, ktoré budú patriť mestám Kaunas (Litva), Esch (Luxemburgsko) a Nový Sad (Srbsko) a rok 2023 nám spolu predstaví tri európske mestá s titulom EHMK – Veszprém (Maďarsko), Temešvár (Rumunsko) a Elefsina (Grécko).

Získanie titulu Európske hlavné mesto kultúry je vynikajúcou príležitosťou pre mestá, ktorým následne pomáha k zmene imidž, k zviditeľneniu, podpore cestovného ruchu a celkovo prehodnoteniu postoja miestnych štruktúr na vplyv a rozvoj miest prostredníctvom kultúry. Získanie tohto titulu má dlhodobý vplyv nielen na kultúru, ale aj sociálny a ekonomický aspekt rozvoja mesta a regiónu. Preto veríme, že po odoznení pandemickej situácie vo svete a obnovení plánovaných aktivít v rámci jednotlivých projektov budú mestá, ktoré získali titul Európske hlavné mesto kultúry jednými z hlavných aktérov opätovného naštartovania ozdravných procesov nielen v kultúre.

Viac informácií o jednotlivých EHMK mestách nájdete tu:

Rijeka/ https://rijeka2020.eu/en/

Galway/ https://galway2020.ie/en/

Temešvár/ http://www.timisoara2021.ro/ro/

Nový Sad/ https://novisad2021.rs/en/

Elefsina/ https://eleusis2021.eu/?lang=en

Kaunas/ https://kaunas2022.eu/en/

Esch/ https://esch2022.lu/en/

Veszprém/ https://veszprembalaton2023.hu/en