Kvôli pandémii sa projekty EHMK museli upraviť, preto od januýra 2022 oficiálne začínajú 3 európske mestá:

 

Novi Sad 2022 je platforma pre rozvoj kreatívneho potenciálu Nového Sadu: Zachovanie identity mesta, revitalizácia kultúrneho dedičstva, rekonštrukcia starých a otváranie nových priestorov pre nové kultúry, národné a medzinárodné oslavy, podpora medzikultúrneho dialógu, decentralizácia kultúry.

webová stránka: http://www.novisad2022.rs/

Contemporary Capital (Súčasné hlavné mesto) – tak začína Kaunas a jeho štvrte ako nové Európske hlavné mesto kultúry 2022. Už čoskoro bude Kaunas plný kultúry, Kaunasanov a Európy!

http://kaunas2022.eu/

Esch-sur-Alzette je druhé najväčšie mesto v Luxembursku.
Na prvý pohľad sa môže zdať, že mix a rozmanitosť ľudí ako taká je dosť otrepaná téma. Ako však uvidíme, poskytuje nám sľubné, pevné a konkrétne perspektívy pre budúcnosť nášho regiónu. A pre Európu. Pretože samotná myšlienka Európy je, žiaľ, konfrontovaná s viacerými hnutiami, ktoré sú v rozpore s predstavou spoločnosti ako obohatenej kultúrnou rozmanitosťou. V rozpore so zásadami Európy tieto hnutia v skutočnosti pravdepodobne zneužívajú kultúru.
Chceme sa im postaviť. Preto je kandidatúra na titul Európskeho hlavného mesta kultúry otvoreným vyhlásením o opaku; domnievame sa, že budúcnosť Európy spočíva v zmesi kultúr. A aký lepší príklad by ste si mohli vymyslieť ako juh Luxemburska, staré priemyselné srdce krajiny, región zložený z viac ako 120 národností!
Tým, že sa otvoríme kultúrnej rozmanitosti, ktorú naša spoločnosť tvorí, a budeme ju oslavovať, bude rok 2022 príležitosťou ukázať, čo Európa skutočne znamená a aká môže byť. Pre mesto Esch a región Juh to bude príležitosť rozvíjať svoj kultúrny život a zároveň dokázať svoju priekopnícku úlohu v tom, čo bude Európou zajtrajška: remix, ktorý zažívame každý deň.
Remix Culture – Remix Europe – Remix Yourself

http://www.esch2022.lu/