21. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava je slávnosťou autorského dokumentárneho filmu a najväčšou udalosťou svojho druhu v strednej a východnej Európe. 

Termín a miesto:
24. – 29. 10. 2017, Jihlava / Česká republika

Uzávierka prihlasovania filmov:
Filmy z roku 2016: 30. 4. 2017
Filmy z roku 2017: 30. 6. 2017
Je možné prihlásiť aj rough cut: 31. 7. 2017

Prihláška filmu

Tréningový program: EMERGING PRODUCERS 2018
Propagačný a vzdelávací projekt, ktorý združuje európskych producentov dokumentárnych filmov.

Cieľom projektu, ktorý sa skladá z dvoch častí (Jihlava, Berlín), je upozorniť na mladé talenty, uľahčiť začínajúcim producentom z európskych krajín prístup k informáciám a zvýšiť tak potenciál budúcich koprodukcií.

Termín a miesto:
6. ročník MFDF Ji.hlava / 24. – 28. 10. 2017
Berlín / 6. – 9. 2. 2018

Uzávierka prihlasovania:
31. 3. 2017

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Viac informácií
Kontakt:
Email

JI.HLAVA FILM FUND ponúka podporu vo forme vizuálnej a zvukovej postprodukcie pre stredne a dlhometrážne dokumentárne a hybridné filmy vo fáze produkcie alebo postprodukcie nakrútené v regióne strednej a východnej Európy s predpokladanou premiérou na jeseň 2017. Premiéra dokončeného filmu bude uvedená na 21. Ročníku MFDF Ji.hlava 2017.

Uzávierka prihlasovania:
30. 4. 2017

Viac informácií
Kontakt:
Email

Panel pripravovaných projektov: DOCU TALENTS @KVIFF
Možnosť pre režisérov a producentov zo strednej a východnej Európy predstaviť svoje dokumentárne projekty vo fáze produkcie či postprodukcie európskym dramaturgom, distributérom, buyerom a novinárom.

Termín a miesto:
13. ročník / MFF Karlovy Vary / 4. 7. 2017

Uzávierka prihlasovania:
30. 4. 2017

Viac informácií
Kontakt:
Email

30. 4. 2017

Viac informácií
Kontakt:
Email