Výzva na prihlasovanie krátkych filmov na Brussels Short Film Festival, ktorý sa uskutoční v Bruseli od 25. apríla do 5. mája 2019. 

BSFF má 3 oficiálne sekcie – Medzinárodná, Národná a Študentská
Filmy v nej súťažia o ceny v hodnote 45 000 €. Každý rok je programovaných 330 krátkych filmov z 80 rôznych krajín (v súťažiach a Off). Vlani v januári bol Brussels Short Film Festival uznaný filmovou akadémiou, to znamená, že víťazi Veľkej ceny Medzinárodnej a Národnej súťaže budú zaradení do výberu v kategóriách Animated Short Film/ Live Action Short Film pre Academy Awards® Oscar. Túto unikátnu príležitosť ponúkame pre filmy, ktoré sa zúčastnia našej súťaže.

Uzávierka prihlasovania:
27. 1. 2019

Viac informácií, prihláška

Kontakt
Email