Podprogram Creative Europe MEDIA oslavuje v roku 2021 svoje 30. výročie. Pri tejto príležitosti Európska komisia 15. januára zahájila komunikačnú kampaň na oslavu 30 rokov podpory projektov, ako aj uvedenie schém podpory, ktorú môžu projekty získať v období od roku 2021 do roku 2027.
\"\"