1. The Favourite | 10 nominácií
  2. Cold War | Najlepší cudzojazyčný film, Najlepší režisér a Kamera
  3. Never Look Away | Najlepší cudzojazyčný film  a Kamera
  4. The Wife | Najlepšia herečka Glenn Close
  5. Border | Hair & Makeup