5 z 9 filmov, ktoré boli nominované na Oscara, sú podporované v rámci programu MEDIA
\"\"