„Pozývame Vás k spolupráci na projekte  „6 Reasons for the shade. (6 dôvodov na tieň). Sme skupina umelcov z Pedagogickej Univerzity v Krakove, z Fakulty umenia a budeme viesť tento interdisciplinárny umelecký projekt , ktoréhoho zámerom je zaostriť na problémy v optikou súčasného umenia. Posielajte prosím návrhy na spolurácu na programe Kreatívna Európa (Projekty európskej polupráce), ak ste kultúrna aleo umelecká inštitúcia, galéria súčasného umenia,  univerzity/fakulty výtvarného umenia na 6reasonsforshade@gmail.com do 31 Mája 2014.

viac o projekte /uploads/ckeditor/attachments/64/Pedagogical_University_of_Cracow.odt