VÝZVA: Výberová podpora kinodistribúcie EAC/S22/2013
DÁTUM UZÁVIERKY: 28. február 2014
SPOLOČNOSŤ: Magic Box Slovakia
PROJEKT: A Long Way Down
SUMA: 8 700 EUR