Workshop je určený pre skúsených producentov, ktorí plánujú diverzifikovať svoje aktivity o animovanú produkciu – predovšetkým členov ACE Network, ale aj iných producentov/produkčné spoločnosti s podobným zámerom a skúsenosťami. Účastníci už môžu mať skúsenosti s animovanou tvorbou, ale majú ambíciu ju internacionalizovať a rozšíriť sieť a znalosti.

Na workshop bude vybraných 16-18 producentov s animovaným projektom (seriál/long-forma/celovečerná dĺžka) v štádiu konceptu. ACE Animation Special sa zameriava predovšetkým na kreatívne a finančné aspekty, ponúkne prednášky o vývoji animovaného príbehu, pracovných postupoch v medzinárodnej produkciie, kreatívnej dynamike animovanej produkcie, stratégiách financovania a medzinárodnej distribúcie.

Uzávierka prihlasovania: 28. 11. 2022

Termín a miesto:
21. 3. 2023 – 26. 3. 2023, Dublin, Írsko

Účastnícky poplatok:
€2.500 (€2.250 pre členov ACE Network Members).
Poplatok zahŕňa plnú penziu, ubytovanie a workshop, cestovné náklady každý hradí individuálne

INFO: info@ace-producers.com
INFO