Prestížny vzdelávací program určený skúseným európskym producentom s projektom vo vývoji, ktorý je vhodný na koprodukciu a je určený pre medzinárodný trh. Kurz pozostáva z troch intenzívnych workshopov, počas ktorých producent pracuje s konzultantmi na scenári, finančnom pláne svojho filmu a obchodnom rozvoji svojej spoločnosti a záverečného workshopu počas výročného stretnutia siete ACE Producers.

Workshop 1: 4. – 9. 10. 2021 – Content Development Workshop

Workshop 2: 15. – 20. 11. 2021 – Financing Strategies Workshop

Workshop 3: 4. – 6. 4. 2022 – Business Prospects Workshop

Výročné stretnutie ACE Producers: 7. – 10. 4. 2022

Kurzovné: 6 000 EUR (celý rok vrátane ubytovania a stravy počas workshopov) ACE POSKYTUJE ŠTIPENDIÁ

Nadväzujúce členstvo v sieti ACE Producers: 250 EUR ročne + ďalších 250 EUR pri účasti na výročnom stretnutí

Producenti, ktorí majú záujem podať žiadosť o členstvo musia kontaktovať ACE na adrese info@ace-producers.com a dohodnúť si úvodnú schôdzku, až potom im bude zaslaná prihláška.

Uzávierka prihlasovania: 3. 5. 2021

Viac informácií