Prestížny vzdelávací program určený skúseným európskym producentom s projektom vo vývoji, ktorý je vhodný na koprodukciu a určený pre medzinárodný trh. Kurz pozostáva z troch intenzívnych workshopov, počas ktorých producent pracuje s konzultantmi na scenári, finančnom pláne svojho filmu a obchodnom rozvoji svojej spoločnosti a záverečného workshopu počas výročného stretnutia siete ACE Producers.

Workshop 1: 10. – 15. 10. 2022 – Content Development Workshop
Miesto konania: Tromsø, Nórsko

Workshop 2: 21. – 26. 11. 2022 – Financing Strategies Workshop
Miesto konania: Varšava, Poľsko

Workshop 3: 27. – 30. 3. 2032 – Business Prospects Workshop
Miesto konania: Amsterdam, Holandsko

Výročné stretnutie ACE Producers: 31.3. – 2. 4. 2023
Miesto konania: San Sebastián, Španielsko

Kurzové: 6 000 EUR (celý rok vrátane ubytovania a stravy počas workshopov) ACE POSKYTUJE ŠTIPENDIÁ

Nadväzujúce členstvo v sieti ACE Producers: 250 EUR ročne + ďalších 250 EUR pri účasti na výročnom stretnutí

Producenti majúci záujem podať žiadosť musia kontaktovať ACE na adrese info@ace-producers.com a dohodnúť si úvodnú schôdzku, až potom im bude zaslaná prihláška.

Termín a miesto
október 2022 – apríl 2023

Uzávierka prihlasovania:
2. 5. 2022

Viac informácií