ACE Leadership Special je zameraný na skúsených producentov, ktorí chcú pre svoje spoločnosti vytvoriť zdravé obchodné základy a rozvíjať svoje osobné vodcovské a podnikateľské schopnosti.
Workshop je otvorený členom ACE Network aj ďalším producentom. Konať sa bude počas dvoch trojdňových rezidenčných pobytov s ďalšími online sedeniami. Bude vybraných 12 producentov so skúsenosťami s vedením spoločnosti a podnikateľskými schopnosťami.

ACE Leadership Special pomôže producentom využiť ich schopnosti a zručnosti, zvýši ich sebavedomie, aby mohli efektívne viesť svoje produkčné spoločnosti.

Termín a miesto:
20.-22.6., / 12.-14. 9. 2022, Holandsko / online

Uzávierka prihlasovania:
14. 4. 2022

Viac informácií