Program ACE Mentoring sa zameriava na začínajúcich producentov pri budovaní ich kariéry a rozvoji ich medzinárodných kontaktov tým, že im poskytuje príležitosť učiť sa od zavedených mentorov, ktorí aktívne pracujú v európskom filmovom priemysle.
Program je určený pre 10 producentov a pozostáva zo 4 stretnutí producenta s mentorom, online alebo osobne na medzinárodných festivaloch alebo akciách. Producent vstupujúci do programu by mal mať pripravený dlhometrážny projekt v štádiu vývoja (hraný, animovaný alebo dokumentárny).

Termín a miesto:
marec – december 2022, online/ TBC

Uzávierka: 25. 2. 2022

Poplatok: 300 €

Viac informácií