Prestížny vzdelávací program určený skúseným európskym producentom s projektom vo vývoji, ktorý je vhodný na koprodukciu a určený pre medzinárodný trh.
Program pozostáva z troch intenzívnych workshopov, počas ktorých producent pracuje s konzultantmi na scenári, finančnom pláne svojho filmu a obchodnom rozvoji svojej spoločnosti a záverečného workshopu počas výročného stretnutia siete ACE Producers.

Workshop 1: Content Development Workshop
8. – 14. októbra 2023 v Nórsku
Workshop 2: Financing Strategies Workshop
20. – 25. novembra 2023 vo Varšave, Poľsko
Workshop 3: Business Prospects Workshop
15. – 18. apríla 2024 vo Francúzsku
Výročné stretnutie ACE Producers
19. – 21. apríla 2024 v Bordeaux, Francúzsko

Kurzovné: 6 000 EUR (celý rok vrátane ubytovania a stravy počas workshopov)
ACE POSKYTUJE ŠTIPENDIÁ

Nadväzujúce členstvo v sieti ACE Producers: 250 EUR ročne + ďalších 250 EUR pri účasti na výročnom stretnutí

Termín a miesto:
október 2023 – apríl 2024, Nórsko/Poľsko/Francúzsko

Uzávierka prihlasovania:
2. 5. 2023

Viac informácií