ACE Series Special je zameraný na skúsených producentov, ktorí sa chcú do portfólia zaradiť TV seriály / alebo prehĺbiť svoje vedomosti o vývoji a výrobe televíznych dramatických seriálov pre medzinárodné publikum. S rastúcim dopytom po obsahu, trhom, ktorý sa každý deň mení sú producenti nútení hľadať inovatívne a originálne postupy pre tvorbu seriálov.
Na šesťdňový seminár bude vybraných 16 producentov, z ktorých každý bude mať seriál vo fáze vývoja. Tréning je zameraný predovšetkým na tvorivé a finančné aspekty výroby televíznych seriálov, ponúkne aj semináre o marketingu, publiku, medzinárodných prístupoch či obchodných stratégiách… Workshop umožní producentom pracovať na svojich projektoch prostredníctvom individuálnych i skupinových stretnutí s odborníkmi.

Uzávierka:
1. 6. 2020

Termín a miesto:
26. – 31. 10. 2020, Brusel / Belgicko

Viac informácií