Srdečne pozývame na dva debatné panely:
Pondelok 4. 7. (10:00 – 11:00)
Zlepšila sa dostupnosť európskych filmov? / Toni Erdmann, Quo vadis, Aida? … Has access to European films improved?
Miesto konania: KVIFF.TV Park

Dostupnosť európskych filmov ovplyvnila nová AVMS smernica, ale aj pandémia. Zlepšila sa? Ako pandémia zmenila zvyky Európanov pri sledovaní európskych filmov? Je Česká republika výnimkou? Sprístupnili VOD platformy európsku ne-národnú kinematografiu viacerým ľuďom? Stačí to, alebo treba urobiť viac? Odborníci a poslanci Európskeho parlamentu budú diskutovať o tom, ako sa situácia v posledných dvoch rokoch prejavila na dostupnosti európskych filmov a či pred sebou máme nádejné vyhliadky, alebo nepríjemné výzvy.
Debata je organizovaná v spolupráci s Cenou divákov LUX.
Moderátor: Pavel Sladký

Utorok 5. 7. (9:30 – 10:45)
Innovative Distribution Hub: Showcase
Miesto konania: KVIFF.TV Park

Film Distribution Innovation Hub ponúkne špecializovaný odborový priestor, v ktorom budú zástupcovia technologických spoločností prezentovať rôzne inovatívne nástroje s jasným a potenciálnym využitím pre nezávislých filmových distribútorov, aby im tak poskytli užitočné nástroje a podporu pre ich prácu. Táto verejná prezentácia predstaví rôzne inovatívne digitálne nástroje, napr. Usheru, Largo.ai, Artinii, Zoan alebo Cascade8 NFT Lab, ktoré nezávislým filmovým distribútorom pomôžu pri uvedení a propagácii európskych i medzinárodných titulov.
Debata je organizovaná v spolupráci s Europa Distribution.