Creative Europe MEDIA bude mať aj tento rok zastúpenie na filmovom festivale v Cannes. Nájdete nás v pavilóne číslo 20 v International Village na Marché du Film. Program MEDIA bude popri podujatiach kancelárie MEDIA hostiteľom European Film Forum a niekoľkých ďalších podujatí.
European Film Forum
Európske filmové fórum: Pohľad do budúcnosti: vízia pre európsky audiovizuálny a mediálny priemysel
piatok 19. mája, 15:00 – 16:30
Európski CEO riaditelia na vysokej úrovni budú zdieľať svoje strategické pohľady a kľúčové zistenia, aby sa Európa stala globálnym trhom týchto odvetví.
Moderátor: Marjorie Paillon
Miestnosť pre tlačové konferencie – Palais des festivals a online na YouTube účte DigitalEU
Perspektívy európskeho mediálneho priemyslu
Sobota 20. mája od 16.00 do 16.30 
Európska komisia predloží výsledky svojej správy „European Media Industry Outlook“ o vývoji odvetvia v audiovizuálnom sektore, mediálnom sektore a videohrách v celej EÚ.
Prezentácia odhalí nové údaje o preferenciách publika a preskúma trendy dopytu a ponuky. Takisto podá správu o potenciálnom vplyve týchto trendov na európsky mediálny trh a obchodné modely.
Moderátor: Marjorie Paillon
Rečníci : Lucia Recalde, Head of Unit Audiovisual Industry and Media Support Programmes, DG CNECT
Palais Stage, Palais des festivals a online pre držiteľov akreditácie.
Informačné stretnutie programu MEDIA o programe Kreatívna Európa: Výzva pre Sales agentov
utorok 23. mája 9.30 – 10.30
Moderátor/rečník: Stefano d’Orilia
Stánok programu Kreatívna Európa MEDIA
usheru ¦ Showcase: Unlock the Community
piatok 19. mája od 17:00 do 17:30
Usheru s potešením oznamuje prelomový nový projekt s podporou financovania programu Kreatívna Európa s názvom „Unlock The Community“. Cieľom tohto projektu je vybudovať zmysluplné publikum pre filmy a drasticky znížiť náklady na marketing. Pozývame vás, aby ste sa k nám pripojili pri skúmaní tohto nového špičkového prístupu k filmovej distribúcii, ktorý má potenciál spôsobiť revolúciu v tomto odvetví.
Moderátor/rečník : Oliver Fegan
Stánok programu Kreatívna Európa MEDIA