Kultúrni aktéri – aktívni občania

 

Informačný seminár o možnostiach podpory pre organizácie pôsobiace v oblastiach kultúry a aktívneho občianstva.

 

18. november 2015 / Kino Lumiere, Špitálska 2, 811 08 Bratislava

 

10:00 – otvorenie semináru

10:10-10:30 – Jozef Kovalčík, Fond na podporu umenia

10:30-11:00 – Zuzana Duchová, Kreatívna Európa, podprogram Kultúra, CED Slovensko

11:00-11:30 – Zuzana Ivašková, Európa pre občanov, EKB Slovensko

11:30-12:00 – individuálne konzultácie

 

Prvá výzva Fondu na podporu umenia bude zverejnená 30. novembra 2015. O novovzniknutej verejnoprávnej inštitúcii vám príde porozprávať špeciálny hosť, riaditeľ fondu Jozef Kovalčík. Predstaví zmeny oproti grantovému systému MKSR, s dôrazom na možnosti podpory pre medzinárodné projekty a možnosti kofinancovania európskych projektov.

V druhej časti budú predstavené komunitárne programy Európskej únie. Program Kreatívna Európa, podprogram Kultúra vám priblíži Zuzana Duchová z Creative Europe Desk Slovensko. O možnostiach podpory z programu Európa pre občanov v oblasti projektov európskej pamäte a projektov občianskej spoločnosti vám porozpráva Zuzana Ivašková , vedúca Európskeho kontaktného bodu na Slovensku.

/uploads/ckeditor/attachments/181/CED_Kultura_2015_prezentacia_fin.pdf

/uploads/ckeditor/attachments/182/EpO_seminar_november_2015_prezentacia.pdf

/uploads/ckeditor/attachments/183/LUMIEREpdf.pdf

\"http://www.citylife.sk/\"