SPOLOČNOSŤ: Film Europe
PROJEKT: Alceste à bicyclette (r. Philippe Le Guay, FR, 2013)
SCHÉMA FINANCOVANIA: Výberová podpora kinodistribúcie
ČÍSLO VÝZVY: EACEA 21/2012
SUMA: 2 400 EUR