Prečo projekt vznikol?

Sme obklopení množstvom digitálnych technológii, máme aplikácie takmer na všetko a žijeme často viac virtuálny než reálny život. Vieme však, že pokiaľ sa deťom a mladým ľuďom nedostávajú podnetné, mnohovrstevné a hlavne reálne vzťahy a zážitky, vyrastajú z nich často citovo plochí ľudia, neschopní empatie a hlbšej reflexie, v najhoršom prípade aj bezcitné monštrá. Chceme teda vzdelávať aj prostredníctvom umenia a emócií, ktoré prebúdza.

Inšpirácia

Inšpiráciou pre náplň workshopu je kniha Alžbety Göllnerovej–Gwerkovej Žena novej doby s podtitulom Učebnica demokracie pre ženy, ktorá na 600 stranách ponúka ženám komplexný prehľad od histórie žien, ženského umenia, cez právne rady, výchovu k demokratickému manželstvu a rodičovstvu až po telesnú kultúru ženy či návod na čistenie škvŕn.

https://alzbetinelekcie.sk/workshop/

Na stránke postupne zverejníme materiály na štúdium a ďalšiu spätnú väzbu.