Od roku 2008 organizuje spoločnosť 3DBohemians letný tréningový program a networkingové podujatie zamerané na pokročilú 3D animáciu (3D character animation) postáv pozostávajúci z:

ADVANCED 3D CHARACTER ANIMATION
14. júl – 22. august 2014

WORKFLOW & PERSONAL IMPROVEMENT
14. júl – 25. júl 2014

CLARITY IN ANIMATION
28. júl – 8. august 2014

HIGH-END DETAILS & POLISH
11. august – 22. august 2014

CARTOON ANIMATION PRODUCTION
25. august – 5. september 2014

CREATURE ANIMATION
8. september – 19. september 2014

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
15. apríl 2014

Kontakt:
Email