APostLab výzva je určená pre projekty vhodné na medzinárodnú spoluprácu – celovečerné filmy a TV seriály vo fáze vývoja, financovania a preprodukcie. Seminár je tiež vhodný pre supervízorov postprodukcie.
 

O workshope

Šesťdňový workshop venovaný postprodukčnému managementu v medzinárodnom koprodukčnom prostredí (technické, finančné a kreatívne aspekty).
Uchádzači, ktorí nemôžu získať podporu na účastnícky poplatok z domácich fondov sa môžu uchádzať o štipendium APostLab.
 
Uzávierka prihlasovania: 
3. 10. 2021
 
Účastnícky poplatok:
Producenti 1 600 Eur / Supervízori postprodukcie (bez projektu) 1 300 Eur
 
Termín a miesto:
18. – 23. 11. 2021, Atény, Grécko
 
Viac informácií