Koordinátor: Roman-Germanic Commission German Archaeological Institute (Nemecko) 

Spoluorganizátori: Adam Mickiewicz University (Poľsko), Archaeological Institute, Belgrade (Srbsko), CIMEC – Institutul De Memorie Culturala (Rumunsko), Cyprus Research and Educational Foundation (Cyprus), Directorate of the Museums of Baranya County (Maďarsko), English Heritage (Veľká Británia), Fornleifastofnun Íslands (Island), Foundation for Research & Technology, Hellas (Grécko), Holstebro Museum (Dánsko), In Flanders Fields Museum VZW (Belgicko), Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento (Španielsko), Klaipėda University (Litva), Laboratory of Ancient Topography and Photogrammetry (Taliansko), Landesamt für Denkmalpflege Regierungspräsidium Stuttgart (Nemecko), National University of Ireland, Dublin (Írsko), Royal Commission on the Ancient-Historical Monuments Scotland (Veľká Británia), Scientific Research Centre – Slovenian Academy Science and Art (Slovinsko), Archeologický ústav SAV (Slovensko), The Discovery Programme Ltd ( Írsko), The Norwegian Institute for Cultural Heritage Research (Nórsko), Universiteit Leiden (Holandsko), University of Exeter (Veľká Británia), University of Foggia (Taliansko), University of Glasgow (Veľká Británia), University of Siena (Taliansko), Univerza v Ljubljani (Slovinsko)

Popis projektu: Primárnym cieľom projektu je vonkajší prieskum Európy zameraný na propagáciu porozumenia, ochrany, verejného užívania spoločného archeologického dedičstva krajín Európy.

Projekt reprezentuje vyvrcholenie rastúcej európskej spolupráce od polovice 90-tych rokov. V súčasnosti projekt združuje 34 prestížnych inštitúcií v oblasti archeológie a pamiatkovej ochrany (27 spoluorganizátorov + 7 partnerov) z 26 krajín, čoho dôsledkom je udržateľný proces a vybudovanie systému vlastnej podpory z dlhodobého hľadiska.

Hlavnou témou sú spoločné akcie a spolupráca, ktoré budú zviditeľnené aj prostredníctvom pravidelných ročných stretnutí všetkých členov a projektovej rady, aby bolo možné sledovať stratégiu, zhodnotiť vývoj a plánovať nové iniciatívy. Podstatná časť  projektu však bude prebiehať prostredníctvom odborníkov vo vytvorených skupinách a pracovných zameraniach, ktoré vytvoria špeciálne operačné programy projektu so svojím časovým harmonogramom.

Dialóg s cieľovými skupinami bude zameraný na viacjazyčnú a interaktívnu webovú prezentáciu. Taktiež budú realizované letáky, brožúry a ďalšie publikácie, ktoré zapoja bežné obyvateľstvo a odborníkov v rôznych aspektoch výskumu, riadenia a prezentácie.

Dlhodobým odkazom projektu bude lepšie uvedomenie si krajiny a archeologického dedičstva v Európe, lepší kontakt medzi profesionálmi a širokou verejnosťou, efektívnejšia ochrana spoločného kultúrneho dedičstva, medzinárodné využívanie zručností a pracovných príležitostí, lepšie verejné a profesionálne vzdelávanie, širšie využívanie archívnych zdrojov a moderných techník výskumu a vyšsie profesionálne štandardy vo výskume a ochrane krajiny.

Výška grantu: 2 500 000 €

Webová stránka: www.archaeolandscapes.eu/