Hlavný organizátor: Association for nature conservation „Machaon International“, SK

Partneri: ANNOGALLERY, SK, European Wilderness Society, AT, MAS Straznicko, CZ, Muusa Kapriis MTU, EE, Národní ústav lidové kultury, CZ, Non-government organization „Tustan“, UA
 
Výška grantu: 192 000,- EUR
 
Hlavnou myšlienkou projektu je podporiť tvorbu a  mobilitu umelcov a kreatívných ľudí na vidieku ako zdroja ich inšpirácie a  zároveň využiť túto ich kreatívnu tvorbu na podporu miestného rozvoja (turizmu), ochranu prírody a  kultúrneho dedičstva a  pri tom posilniť výmenu medzinárodných skúsenosti a  propagovať krásy vidieka cez vytvorené umelecké diela.

https://areasofinspiration.eu/