SPOLOČNOSŤ: Ars Nova
PROJEKT: 15. Medzinárodný filmový festival Bratislava 2013
SCHÉMA FINANCOVANIA: Podpora audiovizuálnych festivalov
ČÍSLO VÝZVY: EACEA 29/2012
SUMA: 45 000 EUR