Art Cinema Action + Management je medzinárodný tréningový program pre mladých manažérov artkín s cieľom podporovať rozvoj kín zameraných na premietanie umeleckých diel v Európe skvalitňovaním kultúrnej činnosti a ich manažérskych zručností.

Tréning je iniciatívou Medzinárodnej konfederácie artkín (CICAE).

V roku 2014 prichádza opäť s rozdelením workshopov na:
JUNIOR SESSION (26. august – 1. september 2014, Benátky, ostrov San Servolo)
EXECUTIVE SESSION (26. – 30. august 2014, Benátky, ostrov San Servolo)

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
1. jún 2014

Viac informácií a prihláška

Kontakt:
Email