CICAE (International Confederation of Art Cinemas) organizuje štrnásty ročník medzinárodného tréningového programu pre mladých manažérov artkín. Program sa zameriava našpecifické vedomosti (metódy, nástroje, nápady a kontakty) nevyhnutné pre programovaníe a manažovanie podujatí pre podporu arthouse predstavení. Cieľom programu je zlepšenie komunikačných techník, aspekty obchodného plánovania a networking. Počas 8-dňového tréningu budú prítomní tridsiati medzinárodní lektori.

Art Cinema = Action + Management  tréningový program sa uskutoční:
27. 8. – 2. 9. 2018, Benátky / Taliansko

Uzávierka prihlasovania:
15. máj 2018

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Viac informácií
Kontakt