CICAE (International Confederation of Art Cinemas) organizuje štrnásty ročník medzinárodného tréningového programu pre mladých manažérov artkín. Program sa zameriava našpecifické vedomosti (metódy, nástroje, nápady a kontakty) nevyhnutné pre programovaníe a manažovanie podujatí pre podporu arthouse predstavení. Cieľom programu je zlepšenie komunikačných techník, aspekty obchodného plánovania a networking. Počas 8-dňového tréningu budú prítomní tridsiati medzinárodní lektori.

Art Cinema = Action + Management  tréningový program sa uskutoční:
28. 8. – 4. 9. 2017, Benátky / Taliansko

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.
Uzávierka prihlasovania:
20. máj 2017

Viac informácií
Kontakt