Art Department Masterclass je vzdelávací program pre filmových profesionálov z výtvarného oddelenia štábu. Obsahuje prednášky a prípadové štúdie predstavované uznávanými produkčnými dizajnérmi, diskusia o najnovších trendoch v odbore, prehľad o obchodnej stránke umeleckého oddelenia atď.

Termín a miesto
13.- 18. 6. 2022, Vilnius (Litva)

Kurzovné: 600 Euro (štipendium možné)

Uzávierka prihlasovania:
17. 5. 2022

Viac informácií